Nielen to čo vidíte tvorí realitu.

Aj keď v mágiu neveríte, ovplyvní Vás.