Spoločne dosiahneme cieľ

Pred započatím magických prác je najskôr nutné analyzovať aktuálny stav situácie a zistiť tak vnútorné a vonkajšie vplyvy pôsobiace na vytýčený cieľ. Takto je možné presnejšie zacieliť pôsobenie mágie. Prostredníctvom Tarotovej analýzy nájdeme prekážky a určíme pre Vás plán optimálnych ciest.

Rituály Vysokej Mágie nie sú ani nemôžu byť lacnou záležitosťou, pretože ani ja neposkytujem lacné a nefunkčné služby. Premyslite, či cesta pomocou mágie je tým konečným riešením a či ste už pred tým vyskúšali všetky Vám dostupné riešenia.

Cena Mágie závisí od objemu vynaloženej energie na dosiahnutie zmien. Ovplyvňovanie ľudí, vytváranie situácií, odstránenie škodlivých vplyvov, vzorcov, nefunkčných programov a bariér.

Veľké zmeny, ktoré majú nastať vo Vašom živote nie je možné privolať iba pôsobením jedného rituálu. K tomu je potrebné nakumulovať a cielene vypustiť väčšie množstvo rovnakej energetickej vibrácie, ktorá sa bude manifestovať v materiálnom svete v podobe zmien. Ku príkladu ak polovinu života ste vnútorne presvedčený, že si niečo nezaslúžite, pracujete tak neustále na vytváraní bariér k osobnej prosperite. Tento problém nie je možné vyriešiť pôsobením jedného rituálom - to znamená aj odstrániť bariéry a zároveň vytvoriť – nakumulovať energiu k ideálnemu životu v hojnosti. Avšak dobrá správa je že pomocou mágie nemusíte čakať niekoľko rokov na výsledok. Je to závislé od rýchlosti akou zavediete zmeny do svojho života.

Zákonitosti mágie

V prvom rade je nutné si uvedomiť že život máte predovšetkým vo svojich rukách. Všetko konanie a myslenie sa prejavuje cez Vás vo vašom okolí (príčina a následok). To znamená že každým slovom, myšlienkou aj činom ovplyvňujete nielen seba ale aj svet okolo Vás. Matéria sa formuje podľa Vedomia - teda aj podľa Vás. Matéria je odrazom Vášho vnútorného sveta.

Mágia sa prejaví vždy. Máte vo svojich rukách ako rýchlo a akou formou sa prejaví. Ak postupujete v súlade s odporúčaniami, mágia sa bude manifestovať v súlade  so zámerom vo Vašej objednávke.

Pre bezchybné fungovanie programov vložených do Rituálov vykonávaných vo Váš prospech je potrebná Vaša bezprostredná viera a spolupráca. Ak má rituál vyvolať určitú situáciu je nutné aby ste aj Vy prispôsobili konanie k práve vykonanému rituálu. Rituál mágie posiela mnohonásobne zosilnenú informáciu - program - požiadavku na zhmotnenie zámeru. Ak konáte presne opačne sabotujete tento rituál a energia do neho vložená sa prejaví iným ako požadovaným spôsobom, ktorý už nemusí byť v súlade s Vaším cieľom. Budem stáť pri Vás, energeticky ovplyvňovať všetky kľúčové situácie a postrkovať Vás správnym smerom, ale kráčať - žiť musíte Vy. Mágia sa zhmotní – prejaviť len ak jej veríte a konáte v súlade s ňou. Je to program, je to požiadavka. Hýbte energiami - životom s využitím všetkých zmyslov, kráčajte v ústrety cieľu ktorý ste si vytýčili. Nevzdorujte energiám ktoré rituály vytvorili, pretože nemôžete vedieť, ktorá situácia je tou kľúčovou k dosiahnutiu cieľa. Držte sa v rytme.


Objednávka mágie

Pošlete mi emailom objednávku na tarotovú analýzu, resp. na rituál, bez rituálneho plánu.
Do 7 kalendárnych dní pre Vás vyhotovím Rituálny plán ušitý na mieru.
Pozorne si prečítajte pokyny s navrhovaným postupom a nechajte si všetko dôkladne prejsť hlavou. Ak potrebujete na to pár dní pokojne tento čas využite do maxima.
Ak ste sa stotožnili s mojim plánom a rozhodli ste sa pre cestu k cieľu prostredníctvom mágie, napíšte mi a uhraďte sumu za rituály. Doručíte mi energetické volty, fotografie a ja začnem pracovať na Vašich rituáloch. Rituály robím bez vašej prítomnosti, dištančnou formou.
Po začatí prác Vás budem kontaktovať na určenie termíny priebežnej správy o Vami spozorovaných zmenách týkajúcich sa nášho spoločného cieľa. Zároveň Vám pošlem fotodokumentáciu z Vašich rituálov.
V dohodnutom termíne mi pošlete emailom priebežnú správu o vývoji situácie a opíšete ako sa Vám darí meniť seba a svoj život. Podľa týchto informácii nasmerujem ďalšie rituály a ak to bude potrebné napíšem požiadavky k Vám. Ak nebude treba nič meniť, resp. niečo kľúčové vykonať z Vašej strany, iba Vám oznámim termín ďalšej priebežnej správy a pokračujeme v rituáloch podľa plánu.
Na splnení úlohy s Vami pracujem až do momentu kedy ste s výsledkom spokojný, alebo do momentu kedy požiadate o ukončenie spolupráce.Vyhradzujem si právo odmietnuť klienta, ktorý nie je schopný spolupráce. Prejavuje sa ako neprimerane obsesívny, hysterický, prípadne trpí nejakou nezvratnou psychickou poruchou a požadovaných osobnostných zmien nie je schopný, alebo ich vyslovene odmieta.

UPOZORNENIE:

Neobjednávajte si magické práce súčasne u iných mágov a ani v tom istom čase nevyužívajte iné služby na práce s Vašimi energiami, pretože by sa naše "práce" navzájom rušili a negovali. Počas doby kedy spolupracujeme sa nezúčastňujte prednášok, seminárom, či školení so zameraním na ovplyvňovanie psychiky a podvedomia.

O našej spolupráci máte vedieť iba Vy a Ja. Mágia musí ostať v tajnosti, s nikým sa o magických rituáloch vykonávaných pre Vás nerozprávajte. Informácie sa môžu dostať k Vaším nepriateľom, či neprajníkom a mohli by vám to prekaziť intrigami, alebo priamym útokom čiernej mágie.