Pokyny k spolupráci
Obchodné podmienky


Mám radosť, že ste sa rozhodli k prevzatiu života do vlastných rúk. Bude mi cťou Vás na tejto ceste sprevádzať.

V tejto časti nájdete pokyny ako postupovať, ktoré sú zároveň aj podmienkou k vzájomnej spolupráci. Pokyny k spolupráci sú Obchodnými podmienkami poskytovania služieb Mágie v zmysle legislatívy platnej v Slovenskej republike.


Podmienky za akých je možná spolupráca


Prečítajte si prosím nasledovné pokyny a  pred odoslaním kontaktného formulára potvrďte, že ste im porozumeli, akceptujete podmienky a ich dodržiavanie. Porušením týchto podmienok vyjadrujete svoj nesúhlas s nimi a v tom prípade bude ďalšia spolupráca ukončená. Platby za nezrealizované riutály je možné vrátiť po vyslovenom vyžiadaní, ešte pred ich zrealizovaním. Na Váš email vždy dostanete v deň konania, resp. nasledujúci deň fotodokumentáciu z rituálu ktorý bol vo Váš prospech vykonaný.

Uvedomte si, že sila mágie funguje vždy, nejedná sa iba o vieru nie je závislá na tom či v mágiu veríte alebo nie. Rýchlosť a spôsob manifestácie mágie je závislá od Vášho celkového postoja k požadovanému cieľu.

Základné podmienky k tomu aby sa rituály manifestovali podľa zámeru sú: mlčanlivosť a sebadisciplína. O našej spolupráci až do momentu splnenia objednávky máte vedieť iba Vy a Ja. Po celú dobu našej spolupráce usmerňujte svoje myslenie a konanie v súlade s cieľom. Nerobte unáhlené rozhodnutia, ktoré by mohli vytvárať zbytočné zábrany a oddiaľovať, komplikovať priebeh vytvárania situácií vedúcich k cieľu.

Energia vytvorená mágiou začne okamžite plynúť, takže budete priťahovať situácie a ľudí ktorí Vás privedú k cieľu. Može sa stať, že niečomu zo začiatku nebudete rozumieť, aj tak zostaňte pokojný a nerobte žiadne kontraproduktívne kroky. Pred očami si stále uchovajte svoj cieľ. 

Predtým ako zaplatíte za objednané služby sa uistite, že ste s formou akou ste sa rozhodli riešiť Váš problém na 100% stotožnený a neboli ste nikým k rozhodnutiu zmanipulovaný.

O termíne rituálnych prác Vás dopredu informujem dohodnutým spôsobom. Pred ich výkonom nakupujem potrebné vo vašom mene z finančného obnosu ktorý zaplatíte za rituál. Nakoľko sa vo vačšine prípadov jedná o materiál pochádzajúci z prírody(živé kvety, ovocie...atď) podliehajúci zkaze nemôžem tento už použiť pre iného klienta. Ak odvoláte objenané služby budem Vám účtovať storno poplatok vo výške práve tohto materiálu, ktorý už nemôžem inak využiť pre iného klienta. Ak si nie ste istý, neobjednávajte si moje služby. Nevzniknú tak ani mne ani Vám zbytočné finančné náklady.

Za vykonané práce už nie je možné vrátiť platbu späť.

Pretože rituálne práce je možné odňať z Vášho života iba ďalším rituálom, ktorý práce neguje, Vaše storno predstavuje opäť finančné náklady. Jedná sa o duševnú činnosť mága, ktorá nie je tovarom, ktorý sa dá vymeniť ak Vám nevyhovuje. Nejedná sa o tovar. Objednanú službu vždy vykonám na 100 percent so zámerom na ktorom sme sa dohodli a za ktorý platíte. Ak s týmto nesúhlasíte, NEOBJEDNÁVAJTE SI moje služby, prosím.

Ak riešite problém/požiadavku s 1 mágom, neobjednávajte si rovnaké služby u ďalších mágov, mentalistov, ani v tom istom čase nevyužívajte iné služby na úpravu energetiky Vášho tela, alebo psychiky. Takéto konanie môže mať za následok  vzájomné rušenie vyslaných zámerov alebo ich úplnú negáciu. Nezúčastňujte sa prednášok, seminárov, či školení so zameraním na ovplyvňovanie psychiky a podvedomia.

Aby sa vývoj udalostí pohol včas smerom dopredu musíte žiť - život je pohyb energie - hýbte svojou energiou - svojím životom. To znamená žiť život v súlade s cieľom. Mágia vytvorí a pritiahne okolnosti a ľudí, vtiahne Vás do situácií, ale nedokáže Vás preniesť na miesto kde môžete napríklad stretnúť svojho vysnívaného partnera, alebo si vybudovať svoju  firmu.  Žite tak, ako keby ste svoj cieľ už mali v rukách. K tomu potrebujete aby Vaša energetická vibrácia zosilnela. Chcete predsa do svojho života privolať pre seba VEĽKÉ ZMENY.

Každý mesiac od Vás očakávam informácie týkajúce sa zmien vo Vašom živote v súvislosti s objednanou mágiou. Ak v dohodnutý termín nedostanem žiadnu správu, považujem Vašu požiadavku za vyriešenú a naša spolupráca je ukončená. Postup vrátenia nespotrebovanej sumy za rituály nájdete v Obchodných podmienkach.

Radikálne zmeny potrebujú veľa malých zmien vo Vašom živote a je preto treba nakumulovať aj požadované množstvo energetickej vibrácie ktorá vedie k cieľu. K tomu nestačí energia z 1 rituálu.

Požiadavka, ktorú mágiou chcete vyriešiť sa skladá z viacerých drobných zmien. Preto silný mágovia pracujú s viacerými rituálmi, ktoré upravujú a vytvárajú energie k jednotlivým drobným zmenám aby cieľ ktorý dosiahneme bol pevný a stabilný.

Po konzultáci obdržíte Rituálny plán, ktorý obsahuje všetky rituály a aj konečnú sumu za magické práce.

Ak si objednáte iba samostatný rituál z cenníka, po vykonaní magických prác obdržíte dohodnutým spôsobom fotodokumentáciu z rituálu poprípade aj iný materiálny výstup (talizman a pod.) poštou alebo osobným prevzatím na dohodnutom mieste. Týmto sa naša spolupráca vzhľadom na objednanú službu končí. Nasledujúca spolupráca je možná po obdržaní novej požiadavky.