Časté otázky

Kto si môže objednať magický zákrok?

Disponujeme slobodnou vôľou, aby sme sa každý okamih života mohli rozhodnúť akým smerom sa budeme uberať. Existujú momenty v živote každého človeka, kedy musíme zvoliť rázne nejakú variantu, určiť smerj. Môže to byť spôsobené tým že sme buď zamotaný do spleti situácií a okolností a nevieme sa z nich vymotať. To nám spôsobuje problémy. Alebo sa ocitneme na križovatke života kedy prehodnocujeme minulosť a potrebujeme nový smer akým sa vydáme.

Magický zákrok je jedna z variant ako pomôcť človeku v nasmerovaní na novú životnú cestu, alebo postrčeniu k prvému kroku. Mágiu si môže objednať osoba, ktorá je mentálne spôsobilá rozhodovať o svojom živote. Ak zastupujete v žiadosťi o pomoc ďalšiu osobu, je nutné mať k tomu jej vyslovný súhlas.

Môžem sa o mágii radiť s ďalšími ľuďmi?

S kým sa budete radiť o priebehu našej spolupráce je na Vašom rozhodnutí, avšak manifestácia rituálov tým môže byť značne ovplyvnená. Každý z nás je tvorený z energie a preto aj to čo robíme a hovoríme sa prejavuje na energetickej úrovni. Keď pracujete na dosiahnutí nejakého cielľa, je nutné aby ste ne tento cieľ boli orientovaný aj svojou činnosťou. Ak do toho zapojíte ďalšie osoby ktoré s dosiahnutím Vášho cieľa nijako nesúvisia môžu ich konaním a myslením dosiahnutie Vášho cieľa oddialiť, skomplikovať, alebo úplne zmariť. Nikdy neviete kto Vám, praje, resp. nepraje a i myšlienky neprajníka vstupujú či chcete alebo nechcete do vášho energetického poľa. Tieto tak môžu pozmeniť váš zámer, nabúrať sebaistotu a tým spomaliť, alebo na nejaký čas úplne zastaviť manifestáciu mágie v materiálnom svete.

Moje odporúčanie znie „mlčať“, resp. zapojiť do našej spolupráce minimálny počet osôb.

Čo napísať do objednávky mágie?

Do e-mailovej objednávky je potrebné uviesť:

  • aktuálny stav problému, ktorý chcete riešiť pomocou mágie
  • udalosti ktoré bezprostredne predchádzali jeho vzniku
  • osoby ktoré priamo či nepriamo súvisia s daným problémom.
  • zámer/cieľ, stav ktorý chcete prostredníctvom mágie dosiahnúť.

 

Vopred si premyslite svoj Zámer a všetko čo jeho dosiahnutím získate a čo môžete stratiť.

Existujú aj situácie kedy presne určiť cieľ nevieme, avšak cítime, že táto zmena je potrebná. K vytýčeniu cieľa ktorý Vás dovedie k spokojnosti sa môžeme dopracovať aj spoločne, po konzultácii.

Do objednávky týkajúcej sa ovplyvnňovania osôb /vrátane Vás/ je potrebné uviesť:

- mená a dátumy narodení

- fotografie osôb, resp. priestorov.

Čo nasleduje po potvrdení prijatia Vašej objednávky?

Ak ste si objednali Tarotovú konzultáciu, obdržíte do 7 kalendárnych dní výsledok konzultácie na diaľku. Výstup konzultácie bude obsahovať fotodokumentáciu a rozbor výkladu z čítania Tarotu. Na konci bude zhrnutie akturálneho stavu a možnosti riešení bez magických zákrokov a s využitím mágie. K využitiu mágie pre Vás zostávím Rituálny plán, obsahujuci všetky magické rituály spolu s cenami za ich výkon. Rituálny plán obsahuje konečnú zostavu (s konečnou sumou), vedúcu k úplnému vyriešeniu požiadavky. Rozbor čítania tarotu bude obsahovať aj variantu 1 riituálu, ktorý je najnutnejšie vykonať, v prípade že z nejakých dôvodov Rituálny plán nepožadujete. V prípade, že si tarotovú konzultáciu neobjednáte obdržíte odo mňa len skrátený Rituálny plán bez detailného rozboru Vašej situácie a návrhov riešení.

Rozbor čítania tarotu, rituálny plán ako aj návrhy samostatných rituálov Vám vyhotovím a zašlem elektronickou poštou do 7 kalendárnych dní.

V tarotovej konzultácii sa dozviete informácie o Vás, akými energiami, vlastnosťami prirodzene disponujete a aké z nich aktuálne používate. Výklad bude zameraný na dosiahnutie cieľa. To znamená, na určenie prekážok/bariér a vymedzenie postupu - Rtuálny plán.

Po prečítaní tarotovej konzultácie si prosím niekoľko dní dôkladne premyslite, či cesta prostredníctvom Rituálnej mágie je práve tou Vašou cestou.

Ak sa rozhodnete kladne pre Mágiu, uhraďte prosím za rituály ktoré sú uvedené v rituálnom pláne. Rituálny plán obsahuje rituály ktoré vyplynuli z tarotovej konzultácie a sú presne nastavené na dosiahnutie Vášho cieľa. Preto cena za tieto rituály je konečná a nemenná. Naša spolupráca trvá do momentu dosiahnutia stavu Vašej spokojnosti resp. vášho rozhodnutia o zastavení magických prác.

Požadujem 100% spoluprácu. Z mojej strany sú magické práce vykonávané rovnako na 100%.

Polovica úspechu je závislá na vašom konaní a myslení a polovica na mágii.

Mágia vytvorí príležitosti na zmenu a vy sa ich musíte chytiť. Predstava, že si na príležitosti počkáte na gauči pred TV nefunguje.

K tomu aby sa mágia manifestovala vo Vašom živote musí energia prúdiť a to sa deje vtedy ak niečo čo smeruje k vášmu cieľu aj fyzicky robíte. Stretávate sa s ľuďmi, pracujete, užívate si život, robíte nové veci, ktoré menia vaše stereotypy /pretože práve tie Vás dostali do súčasného stavu/.

Čo sa deje počas obdobia kedy sú vykonávané rituály?

Počas našej spoločnej cesty požadujem podávanie priebežných emailových správ o zmenách, ktoré sa udiali vo Vašom živote, aby bolo možné nastaviť sled rituálov na aktuálny stav. Termíny našej vzájomnej komunikácie si dohodneme spoločne. Štandardne to je 1krát mesačne.