Činnosť ukončená ku dňu 24.10.2022

Ďakujem všetkým priaznivcom za doteraz prejavenú dôveru. S vďakou sa s vami lúčim. Prajem veľa spokojných dní života a trpezlivosť v odhaľovaní vlastných tvorivých schopností.

Všetko dobré.

Pred odoslaním formuláru si prosím prečítajte Pokyny k spolupráci.


 

  • Mgr. Marián Ďurák