Marián Magic Santéro

Mágiu vykonávam pre Vás už 100-ky inkarnácií.

Praktizujem santerijské rituály pochádazjúce z latinskej Ameriky, hoodoo rituály, rituály z vlastnej tvorby.

Každý z nás má nejaké životné poslanie, či už o ňom vie a žije v súlade s ním, alebo toto poslanie hľadá a väčšinu času sa iba podriaďuje ostatným ľuďom. Ja som Mág / Čarodejník, Učiteľ, Sprievodca, poskytujem rady a pomoc v zložitých situáciách Vášho života.
Úpravu reality prostredníctvom rituálov vykonávam so zodpovednosťou a najlepšie ako viem.

Služby čarodejov ľudia využívajú od kedy ľudstvo existuje.

Žijeme v systéme Duality. Mnohokrát si môžete myslieť že pomáhate ale v skutočnosti niekomu v danom momente ubližujete. A platí to aj naopak. Máte úmyseľ niekomu ublížiť (dôvod nie je podstatný) ale v skutočnosti práve poskytujete službu pomoci, tým že vytvárate situáciu k zmene života danej osoby.

Ja som si týchto skutočností plne vedomý a pred každým vykoaním rituálu mágie ma zaujíma zachovanie rovnováhy "dobra" a "zla".

Mágii rozumiem a viem ako a za akých podmienok sa realita manifestuje po zásahu mága. S istotou  tvrdím, že mágia funguje a prejaví sa vždy.

Na mojom pracovnom oltári modelujem Váš budúci  život, situácie, stretnutia a miesta v ktorých sa ocitnete.


Som pripravený Vám ihneď pomôcť.

Zmeňte svoj život teraz, nečakajte.


Vykonávam rituály na ochranu, exorcizmus, odrábanie kliatieb, rituály milostnej mágie, rituály na odstránenie bariér, rituály progresu a pritiahnutie úspechu, či slávy, kúzla na privolanie klientov, alebo dobrej práce. Hoodoo rituály, kúzla zdravotnej mágie, rituály plodnosti, kúzla pre urovnanie vzťahov v rodine i pracovných kolektívoch, kúzla na ovplyvňovanie myšlienok, snov, návykov, kúzla na odstránenie závislostí. A mnoho iných.

Marian Magic Santéro