Činnosť ukončená ku dňu 24.10.2022


Ďakujem všetkým priaznivcom za doteraz prejavenú dôveru. S vďakou sa s vami lúčim. Prajem veľa spokojných dní života a trpezlivosť v odhaľovaní vlastných tvorivých schopností.

Všetko dobré.


Cenník magických prác


Santerijské Rituály

Očistné rituály, exorcismus

Spirituálna očista osoby od negatívnych energií a zacelenie energetického obalu, rituál "LIMPIÉZA". Cena: 160 €

Anulácia porobení a odrábanie kliatieb, rituál s pušným prachom "FUNDANGA". Cena: 290 €

Očista, odstránenie kliatieb (od detstva po súčasnosť), zpretrhanie rodových kliatieb, emočných väzieb, vzorcov správania sa rituálom "VELA BOMBA". Cena: 310 €

Očista, odstránenie kliatieb, odstránenie vlastných kliatieb, odstránenie nepriateľských útokov, oslobodenie rituálom "SALVE VELA. Cena: 350 €

Zdravie, Liečenie, Zmeny, Talizman

Rituál ČAKRY - odblokovanie a harmonizácie funkčnosti čakrového systému. Cena: 170 €

Spirituálna operácia cez figurálnu sviecu so zázračným lekárom Dr. HERNANDÉZOM. Cena: 250 €

Rituál na podporu zdravia, alebo za uzdravenie sa so zázračným lekárom DR. HERNANDÉZOM. Cena: 250 €

Melónová obetina, tarotová mágia so zámerom zdravotnej mágie. Cena: 170 €

Rituál na odstránenie mentálnych a emocionálnych blokov "VELA DEL CAMBIO" na vyvolanie zmien - otočenie energií, anulácia karmy, nové začiatky. Cena: 180 €

Ritualizácia a personalizácia Talizmanu (1 zámer). Cena: 35 €

Kompletná zmena osobnosti na základe vlastných požiadaviek. (pochovanie starých vzorcov správania a vytvorenie nových - NOVÉHO JA). Rituál "FÉNIX". Cena: 380 €

Úspech, Prosperita, Hojnosť

Melónová obetina, tarotová mágia so zámerom finačného rituálu. Cena: 180 €

Rituál PROSPERITY A HOJNOSTI (kukurica). Cena: 139 €

Rituál HOJNOSTI - SPLN - EURO. Cena: 199 €

Finančný rituál pre rýchly príjem peňazí (ak je známy ich zdroj príjmu), rituál "FINANČNÁ RUKA" (napr. z podnikania - noví zákazníci). Cena: 350 €

Svätojánsky rituál HOJNOSTI (tekvica). Cena: 249 €

Finančná mágia na podporu prosperity a dosiahnutia projektov. Cena: 370 €

Finančná mágia sigilickej a literárnej mágie. Cena: 260 €

Otvorenie cesty k progresu ,,ABRECAMINOS“. Cena: 280 €

Zhmotnenie vízie domu a jeho obyvateľov (rodinný dom, pracovný priestor...) Rituál  "MOJ NOVÝ DOM". Cena: 299 €


Hoodoo kúzlo pre získanie dobrej práce (je potrebné mať predstavu v akej oblasti). Cena: 257€

Rodinné, Partnerské, Spoločenské vzťahy

Melónová obetina, tarotová mágia so zámerom milostnej mágie. Cena: 200 €

Harmonizácia a "osladenie" existujúceho vzťahu "ENDULZAMIENTO"
(nie len partnerský vzťah). Cena: 370 €

Harmonizácia energie a zvyšovanie magnetizmu (max. 3 spolu súvisiace zámery), rituál "ATRACCIÓN". Cena: 430 €

Harmonizácia páru (iba pár ktorý existuje alebo existoval v minulosti), rituál "RETORNO"- "Soľné Srdce"
(rituál sa vykonáva po dobu 9 dní). Cena: 290 €

Rituál "Túžba" - vyvolanie túžby u milovanej osoby. Cena: 299 €

Rituál "VEN A MI - Poď ku mne láska" - pritiahnutie partnera k sebe. Cena: 249 €

Obetina sigilickej milostnej mágie"QUIEREME MUCHO" - Znovu zažehnutie existujúceho vzťahu. Cena: 280 €

Milostná mágia, svieca na privolanie PRAVEJ LÁSKY (sigilická a literárna mágia). Rituál "AMOR VERDADERO". Cena: 325 €

Hoodoo kúzlo "Otvor mi cestu k Pravej Láske". Cena: 225 €

Hoodoo kúzlo "Nová Láska Príď ku mne!". Cena: 245€

Hoodoo kúzlo "Vezmime sa Teraz - Svatba" (pre tých ktorí už žijú v fungujúcom partnerskom vzťahu). Cena: 329€

Hoodoo "Jahodové kúzlo lásky". Cena: 249€

Hoodoo kúzlo "Vráť sa mi láska" (7 dňový rituál - funguje iba ak existujú malé prekážky ktoré partnerov dočasne oddelili od seba). Cena: 339€

Hoodoo kúzlo "Zavolaj mi, TERAZ!" (pre rýchle obnovenie kontaktu s osobou s ktorou sme kontakt prerušili). Cena: 219€

Čierna mágia, Ovplyvňovanie, Manipulácia, Odstránenie

Porobenia, prekliatia, kliatby, odstránenie energetických upírov, roztrhnutie rôznych vzťahových väzieb, uväznenie osoby, ovplyvňovanie mysle, ovplyvňovanie snov, programovanie osobnosti a iné.

Naklonenie PANI SPRAVODLIVOSTI na svoju stranu rituálom "BALANZA"
(súdy, rodinné spory, obchodné spory...). Cena: 320 €

Vkladanie myšlienok do hlavy osoby, odstránenie prekážok týchto myšlienok. Programovanie mysle  Rituálom "VELA DE CABEZA". Cena: 350 €

Ovplyvnenie spôsobu myslenia rituálom "COCO PIENSA"
(niekoľko-dňové systematické programovanie myslenia jednotlivca alebo kolektívu). Cena: 550 €Pretrhnutie energetických väzieb - Rituál "ROMPIMIENTO" (situácie, vzťahy, neresti). Cena: 290 €


Rituály s najsvätejšou Smrťou

vládkyňou kolobehu Života

Táto bytosť patrí medzi najstaršie známe. Je to bytosť ktorá vládne mnohým energiám. Bytosť ktorá má nastarosti hlavne zrod a zánik prejavov DUCHA (aj človeka) v HMOTE (myslené aj ako hmotný Svet). Bytosť ktorá patrí medzi prvé bytosti vesmíru, preto jej sila je obrovská. Rituály s touto bytosťou majú trvalý efekt, bez možnosti ovplyvňovania zvonku. Rituály je možné robiť iba v slede akou sú napísané. Nie je možné preskakovať a vyberať si iba konkrétny. Je možné zastaviť na určitom bode v hierarchii týchto rituálov podľa vlastného uváženia. Ceny jednotlivých rituálov obsahujú aj rituáli ktoré tento predchádzajú.

¡SALVE SANTISÍMA MUERTE! ¡QUE ASÍ ES! ¡ASÍ SEA! ¡Y YASÍ SERÁ¡!

  • 1. Rituál Spirituálna Očista, Exorcismus s bytosťou Santisíma Muerte 180 €

  • 2. Rituál Zdravie s bytosťou Santisíma Muerte 380

  • 3. Rituál Hojnosti s bytosťou Santísima Muerte 550 €

  • 4. Rituál Vzťahov s bytosťou Santísima Muerte (rodinné, obchodné, partnerské) 800 €


Poplatky za rituálne práce je možné zaplatiť na paypal účet (aj platba kartou)

alebo prevodom na účet, číslo účtu pošlem na vyžiadanie e-mailom.


Tento cenník obsahuje vybrané, najčastejšie využívané rituály. Ceny za práce sú konečné. Po vzájomnej dohode môžu byť poskytnuté rôzne zľavy.