Doktor José Gregório Hernandez, patrón zdravia, zázračný lekár.

26.10. je dňom doktora Gregoria Hernandeza, ľudového svätca, ktorý je patrónom zdravia. Nezabudnite, že zdravie je to najcennejšie čo máme a rozhoduje o všetkom ostatnom v našom živote. Preto v tento deň zapáľte sviecu na počesť zázračného lekára a požiadajte ho o pevné zdravie alebo uzdravenie.

Ako to už v hispánskej santérii býva, každý spirituálny patrón je reálne existujúca bytosť. Zázračný lekár, celým menom José Gregorio Hernandez Cisnaros, ktorého kult sa vyznáva nielen v Latinskej Amerike, ale napríklad aj vo Francúzsku či Taliansku, sa narodil 26.10.1864 vo Venezuele v meste Trujillo. Od malička bol pripravený pomáhať iným, pretože bol najstarší zo 6-tich bratov, o ktorých sa pomáhal starať už od útleho detstva.

Keď osud predurčuje smrť

Ako 8-ročného ho zasiahla smrť matky. Na jednej strane bol zúfalý a pohltený žiaľom, na druhej strane hnevom, že nikto pre ňu nenašiel pomoc a k tomu sa cítil zavalený zodpovednosťou za svojich mladších súrodencov, ktorým mal byť oporou. Vtedy sa jej duši zaprisahal, že sa stane lekárom a bude zachraňovať ľuďom životy. Od toho momentu nastúpil na svoju spirituálnu misiu, ktorá stále pretrváva.

"Ak vieš, kým máš byť, môžeš v tom byť najlepší"

Študovať začal vo Venezuele v Caracase, no ako vynikajúci študent sa čoskoro dostal na štúdia do Európy, do Paríža a Ríma. Bol vynikajúcim expertom v mnohých medicínskych oblastiach, ako napríklad mikrobiológia, histológia, patológia, bakteriológia, fyziológia,... Keďže bol naozaj excelentný medik, stal sa profesorom medicíny a riaditeľom štátneho laboratória. José však nikdy nezabudol prečo sa dal na dráhu lekára a ani komu to sľúbil. Keďže však všetky tie štúdiá a lekárska prax boli veľmi vzdialené od duše a spirituality, a oberali ľudí o vyšší zmysel života, rozhodol sa ísť študovať za kňaza, aby mal kontakt aj so svetom nehmotnej existencie. Keď sa mu podarilo dosiahnuť potrebnú duchovnú úroveň, zjavili sa mu vyššie bytosti a povedali mu, aby sa vrátil k svojmu poslaniu liečiť a zachraňovať ľudí, že budú pri ňom navždy stáť a pomáhať mu v tom. Preto doktor Hernandez nikdy nepokladal boj s chorobou, či zranením za prehratý, nech boli akékoľvek. O každý život bojoval ako by išlo o život jeho matky. Dokým videl hoci len minimálny náznak života v tele pacienta, odmietal sa vzdať. Vždy vravel: "Život je to jediné, čo ľudia majú a len pevné zdravie im ho umožní naozaj žiť."

"Ako za života, tak aj po smrti..."

Životné udalosti, ktoré určovali životnú dráhu a spirituálnu misiu doktora Hernandeza snáď ani nemôžu byť náhodné. Akoby si ho vybrala vyššia moc, vyškolila ho životom a potom povolala do jeho "skutočnej práce" do nehmotného sveta medzi spirituálnych patrónov. Zahynul 29.6.1919 pri snahe o záchranu života iného človeka, keď ho náhliac sa s liekmi zrazilo auto pri jeho vlastnej lekárni. V osudný moment sám seba zariekol "Ako za života, tak aj po smrti, každý kto ma potrebuje. Amen."

Netrvalo dlho a začali sa diať zázraky spojené s jeho menom. Zázračné uzdravenia alebo nečakané prebudenia z hlbokej kómy,... Každý z uzdravených pacientov hlásil, že sa mu prisnil fúzatý pán v bielom plášti, ktorý sa predstavil ako doktor Hernandez. Zázraky to boli tak veľké a svedectvá tak presvedčivé, že v súčasnosti dokonca prebieha jeho kanonizácia do katolíckeho panteónu.

V deň osláv jeho narodenín je výborný čas uctiť si toho výborného lekára zapálením zeleno-bielej, alebo modro-zelenej sviece. Ponúknuť mu môžete aj pohárik bylinného likéra a pohár vody a poteší sa aj kytici bielych kvetov.

"Kariéra naplní život, ale poslanie naplní existenciu a večnosť".

Spirituálni sprievodcovia

Spirituálni sprievodcovia sú bytosti duchovného sveta. Z ich mocou a pomocou sa vyslaná mágia manifestuje v materiálnom svete rýchlejšie a efektívnejšie. Vidia všetky súvislosti ovplyvňujúce realizáciu požiadavky z pohľadu materiálneho ale aj duchovného sveta a tak vedia vyslanú energiu z rituálu nasmerovať tam kde je v daný moment potrebná k úspešnému vyriešeniu problému.

Česť a sláva vám Santa Barbara, Reina Mária Lionza, Don Juan del Dinero, San Cipriano, Dr. José Gregório Hernandéz, Don Nicanor Ochoa, Pomba Gira, Santa Muerte!!!