Náčelníčka Reina Mária Lionza
MÁRIA LIONZA BOHYŇOU UŽ ZA ŽIVOTA

Maria Lionza12.októbra oslavujeme Mariu Lionzu, ktorá je v spirituálnom svete známa ako náčelníčka a veliteľka 40-tich légií, z ktorých každá pozostáva z 10-tisíc duchov. A ako to už v hispánskom čarodejníctve býva, ani tentokrát sa nejedná o mytologickú, vymyslenú postavu, ale o skutočnú historickú osobu, ktorá žila na tejto zemi a konala výnimočné činy. A tieto koná aj po svojej smrti ako spirituálna patrónka.

Maria Lionza, skutočným menom Yara Nívar, je najkrajším duchom medzi astrálnymi spirituálnymi bojovníčkami. So svojimi uhrančivými zelenými očami a prenikavým pohľadom prečíta všetky zákutia vašej duše. A vy ostanete stáť paralyzovaný spoliehajúc sa na jej očarujúci úsmev, že je s obsahom vašej duše spokojná a nie je nič, čo by spôsobilo, že použije vaše slabosti proti vám samotným. Mária Lionza totiž nemilosrdne trestá zradu a podlosť.

Nenávidí nezdvorilé správanie a hrubé zaobchádzanie. Má rada zvieratá a prírodu. Netoleruje ignorantské správanie voči ostatným tvorom a darom matky Zeme. Mária Lionza je ochrankyňou zvierat a odvážnych ľudí dobrej duše. Snúbi sa v nej odhodlanie a hrdosť nepokorenej ženy, ale aj divokosť, zmyselnosť a hlboká spiritualita. Lionza je hrdá bojovníčka s divokosťou šelmy a zároveň tajomná čarodejka s prenikavými očami múdreho hada. Nič neunikne jej pozornosti. Neschováte pred ňou jedinú myšlienku a ani jediný hoc len potláčaný pocit. O všetkom vie a nedá to na sebe znať. Tak ste stále nútený spytovať sám seba: ,,Je to čo robím, to najlepšie čo viem urobiť?“

Z indiánskej princeznej ,,kráľovnou“ astrálneho sveta

Maria Lionza bola dcérou náčelníka Yaracuya, vnučkou náčelníka Chilua a pravnučkou načelníka Yare. Narodila sa v jednej z najstarších venezuelských provincií pomenovanej po jej otcovi Yaracuya, v oblasti známej ako Nirgua. Keď uzrela svetlo nášho sveta, zúril ľúty boj medzi indiánmi kmeňa Caquetiov a španielskymi dobyvateľmi. Preto ju krátko po narodení odniesol člen náčelníckej rady menom Manaure do úkrytu v horách Sorte. Tam vyrastala obklopená divokou prírodou a pod vedením Manaureho sa učila nielen boju ale aj mágii a španielskemu jazyku. Manaure bol totiž jedným z mála indiánskych vodcov, ktorý ovládal jazyk dobyvateľov a používal ho na vyjednávania aby sa vyhol násiliu, ktoré španieli páchali na búriacich sa indiánoch.

Salve Maria LionzaYara Nívar bola tou správnou kombináciou neskrotnej divokosti po svojom otcovi a predvídavej stratégie a taktiky po svojom učiteľovi. Z úkrytu hory Sorte viedla účinný boj proti invazívnemu agresorovi a stala sa mýtickým pojmom nielen pre španielov, ale aj pre samotných indiánov, pretože bola nielen nepolapiteľná, ale priam neviditeľná. Občas ju niekto zahliadol, ale skôr než sa spamätal bola preč. Preto už za svojho života bola považovaná za magickú bytosť, žijúcu bohyňu hôr. V skutočnú bohyňu sa premenila po osudnom stretnutí s jednou mníškou, ktorá ju vyhľadala so žiadosťou, aby prišla jednať so španielskymi miestodržiteľmi o ukončení bojov. Mníška fascinovaná Lonziným zjavom, charizmou a energiou, ktorá z nej vyžarovala pomenovala ju Máriou Lionzou a viedla ju na stretnutie so španielmi. Po príchode na miesto jednania Lionza zbadala svojho otca v španielskom zajatí a pochopila, že sa ocitla v pasci. Otec Yaracui priviazaný o koly v zemi rozpútal z posledných síl ľúte besnenie, aby upriamil pozornosť na seba a umožnil svojej dcére Yare ujsť. Lionza tak bola svedkom masakry svojho otca, veľkého náčelníka a bojovníka za slobodu. No jeho obeť nebola zbytočná, Lionza ušla a zmizla v známom prostredí svojich hôr. Od vtedy ju však už nikto nikdy nevidel. Dlho čakali indiáni na návrat svojej legitímnej náčelníčky až začali nosiť obetné dary k úpätiu hory Sorte a žiadať ju o rady a pomoc. A to bol moment, kedy sa Yara Nívar vrátila sem k nám do nášho sveta ako neskrotná náčelníčka Maria Lionza, aby nám priniesla pomoc, o ktorú ju žiadame.

"Rozsvieť svetlo a nes ho čo najďalej!"

Spirituálny dosah Marie Lionzy sa rozširuje cez astrálny svet do mnohých ďalších krajín ako napríklad Dominikánska republika, Brazília, Argentína, Portugalsko, Francúzsko, Španielsko, Nemecko a teraz aj Slovensko. Pridávajú sa k nej duše viažuce sa k týmto krajinám a rôzny spirituálny patróni, lebo nadišla doba boja za slobodu a aj samotní duchovia vidia v Lionze toho správneho vodcu pre aktuálnu dobu. A v našom svete si ju privolávajú na pomoc praktikanti snáď všetkých religiózno-spirituálnych smerov od santerov, čarodejníkov, až po praktikantov Vúdu, kandomblé, či makumby.

Vždy 12. 10. vyjdú tisícky uctievačov Marie Lionzy do prírody, aby absolvovali liečivé kúpele v jazerách a potôčikoch, odniesli horiace sviece so svojím prianím do jaskýň a zatancovali si "sviečkový tanec" na lúke okolo vysokej vatry. Mnohí si prichádzajú po požehnanie od samotnej Márie Lionzy. Toto sa považuje za úspešné, ak žehnaného obklopia motýle, ktoré sa považujú za Lionziných poslov. Príchod samotnej náčelníčky zvykne signalizovať podmanivá kvetová vôňa, najčastejšie orchideí a ruží, ktorá akoby prichádzala odnikiaľ. Vnímavejší ľudia zvyknú zazrieť aj Lionzin sprievod mačkovitých šeliem ako sú pumy, jaguáre, levy,.. ktoré sa pohybujú vždy v mieste jej zjavenia. Duch náčelníčky Marie Lionzy prichádza na pomoc každému, kto to potrebuje a kto napriek ťažkým časom nestratil nádej. Tak sa rozlúčme posolstvom, ktoré nám odkázala, aby nám vliala oheň do našich sŕdc a silu do našich nôh, aby sme na našich životných púťach došli do vytýčených cieľov.

"Rozsvieť svetlo a nes ho čo najďalej! Buď spravodlivý, podpor práva ostatných a rozpoznaj ich potreby. Buď príkladom, zbieraj poznanie a deľ sa o svoje znalosti. Vždy pamätaj, že byť duchovným sprievodcom pre iných ľudí nie je titul, ale zodpovednosť. Si na lane a oči ľudí sa upierajú na každý tvoj krok." Kráľovná Maria Lionza

zdroj: www.santeria.sk

Patróni Santérie

Spirituálni patróni sú bytosti duchovného sveta. Z ich mocou a pomocou sa vyslaná mágia manifestuje v materiálnom svete rýchlejšie a efektívnejšie. Patróni vidia všetky súvislosti ovplyvňujúce realizáciu požiadavky z pohľadu materiálneho ale aj duchovného sveta a tak vedia vyslanú energiu z rituálu nasmerovať tam kde je v daný moment potrebná k úspešnému vyriešeniu problému.

Česť a sláva vám Santa Barbara, Reina Mária Lionza, Don Juan del Dinero, San Cipriano, Dr. José Gregório Hernandéz, Don Nicanor Ochoa, Pomba Gira, Santa Muerte!!!