Činnosť ukončená ku dňu 24.10.2022


Ďakujem všetkým priaznivcom za doteraz prejavenú dôveru. S vďakou sa s vami lúčim. Prajem veľa spokojných dní života a trpezlivosť v odhaľovaní vlastných tvorivých schopností.

Všetko dobré.


Čistenie programov duše metódou SRT

Čistestenie metódou SRT úvodné čistenie 70 €

Čistenie metódou SRT opakované čistenie 35 €

Čistenie metódou SRT opakované čistenie - ročné predplatné (1xmesačne) 350 €